Vlaams Belang zet sociale dossiers op de agenda

Als het resultaat van de verkiezing was gerespecteerd, zou ook in Berlaar het Vlaams Belang een afgevaardigde hebben in het nieuwe Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat comité is de vergadering waarin de sociale dossiers en de steunaanvragen worden besproken. Het ‘nieuwe’ gemeentebestuur van CD&V en N-VA heeft er met een zogenaamde ‘lijstverbinding’ echter voor gezorgd dat het Vlaams Belang uit het comité wordt gehouden …

Dat we daardoor niet mee kunnen beslissen over concrete dossiers, kan ons wat hinderen, maar houdt ons niet tegen. Door het samengaan vanaf dit jaar van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zijn onze verkozenen nu immers lid van gemeente- én OCMW-raad. Het Vlaams Belang kan dus zonder beperking elk dossier dat kadert in de sociale dienstverlening op tafel brengen. En dat zal ook gebeuren.

Sociaal huis 1