Voka druk op Bornems gemeentebestuur

 

Recent werd er op initiatief van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen een overlegmoment georganiseerd met het Bornems gemeentebestuur. De gemeente kreeg schouderklopjes in verband met het economisch potentieel van de gemeente, maar er kwamen ook opmerkingen over de oprichtingsratio van bedrijven en het aantal openstaande vacatures, die onder het Vlaams gemiddelde liggen. Voka raadt aan om in te zetten op het aantrekken van jonge gezinnen en oog te hebben voor opportuniteiten en uitbreidingsmogelijkheden. Dat betekent nieuwe zones voor tewerkstelling en voor bewoning.  Toen vorig jaar de plannen voor de KMO-zone Woestijnstraat werden opgedoekt, kwam er uit de Voka-hoek kritiek op deze beslissing.  Wim Verheyden vroeg op de gemeenteraad of er sprake is van druk om actief te zoeken naar nieuwe potentiële locaties. Dat lijkt inderdaad wel het geval te zijn. Volgens het gemeentebestuur zullen tijdens de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook de mogelijkheden voor de bedrijven onderzocht worden.  Op de uitdrukkelijke vraag of daarmee het dossier van een nieuwe KMO-zone op de agenda komt, wenste het bestuur niet te antwoorden, maar het vorige onderzoek kwam op drie mogelijke zones uit waarvan de Woestijnstraat aanvankelijk werd weerhouden en na veel protest uiteindelijk werd afgevoerd. Veel alternatief is er niet meer. Het eerdere voorstel van Vlaams Belang om leegstaande bedrijfspanden te reactiveren is een mogelijke denkpiste.  Ondertussen wil de gemeente de lokale economie ondersteunen door in te zetten op een betere bewegwijzering.  Dit kan wel helpen, maar het is duidelijk dat een betere verkeersafwikkeling van de N16 en de toegangswegen meer aangewezen zijn. Rond die werken is het ondertussen vrij stil.  Ook het gemeentebestuur heeft geen duidelijk zicht op de planning.  Volgens een “wind die de oren van het gemeentebestuur” bereikte zouden de werken starten ter hoogte van het knooppunt A12-N16-N 17.  Wanneer dit echter zal gebeuren blijft koffiedik kijken.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...