Vol is vol

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal leefloners in Mechelen is toegenomen met 33 procent. Cijfers van Woonpunt tonen dan weer aan dat 40 procent van de sociale woningen wordt toegekend aan mensen van buiten de Europese Unie, terwijl autochtone Mechelaars jarenlang op de wachtlijst staan.

 

Twee voorbeelden die aantonen dat  het saturatiepunt in Mechelen reeds  lang bereikt is. En net nu riep staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken de steden en gemeenten op om extra asielzoekers op te vangen. Hij schuift daarmee de hete aardappel door naar het lokale niveau.

 

Door massaal opvang aan te bieden geeft Francken bovendien het signaal dat de grote oversteek loont. Het huidige asielbeleid legt een onverantwoorde druk op onze sociale verworvenheden.

 

Onze fractie zal op de gemeenteraad van 29 september dan ook voorstellen geen extra asielzoekers op te vangen in Mechelen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...