Voorlopig geen veiligheidscamera’s

Nadat tijdens de voorbije Dodentocht camera’s in het straat beeld opdoken, wou Vlaams Belang vernemen of de gemeente Bornem na het gebruik ervan zou overgaan tot een permanente plaatsing.  Vlaams Belang pleit al geruime tijd voor de plaatsing van veiligheidscamera’s.  “De buren uit Puurs zijn er zeer over te spreken”, hield Verheyden het gemeentebestuur voor. Hij wou weten wat de conclusies waren na de inzet van de camera’s en of het gemeentebestuur ondertussen overtuigd was van het nut ervan.  De burgemeester wou of kon de vragen van Vlaams Belang niet beantwoorden omdat de camera’s niet voor het detecteren  van criminele feiten werden ingezet. Ze dienden enkel om de bezoekersstromen te volgen. Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat de kwestie wellicht later nog op de  agenda van de gemeenteraad zal opduiken.  Er zullen dus op korte termijn nog geen camera’s in het Bornemse straatbeeld verschijnen, ook al zou dat op een aantal plaatsen in de gemeente zeker aangewezen zijn.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...