Voorzitter gemeenteraad legt het Gemeentedecreet naast zich neer

Het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad minstens tien maal per jaar moet samenkomen.Bij de aanvang van dit jaar werd daarom door het CBS het verplichte minimum van tien data vastgelegd.

De gemeenteraad van februari werd echter plots afgelast, zogenaamd omdat er ‘niet voldoende inhoud’ zou zijn. Een totaal ongeloofwaardig excuus van de meerderheidspartijen voor een stad als Lier. Als er echt te weinig punten zijn om voldoende gemeenteraden bijeen te roepen, terwijl dit in veel kleinere gemeenten wel kan, zegt dit vooral veel over de werklust van dit schepencollege of het betekent dat ditzelfde college de zaken liever verborgen houdt en niet wil voorleggen aan de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Olivier Peeters waarschuwde onmiddellijk voor het feit dat het afgelasten voor problemen zou zorgen. Hij maakte de Voorzitter in de gemeenteraad van maart erop opmerkzaam dat, indien geen passende maatregelen werden getroffen,  niet zou voldaan worden aan de wettelijke verplichting om 10 gemeenteraden te organiseren.

Die maatregelen werden niet genomen, en er werd geen datum voorzien om een 10de  – door het Gemeentedecreet verplichte – gemeenteraad samen te roepen.

Ook deze maand werden nog meerdere mails naar de voorzitter van de gemeenteraad gestuurd om haar te wijzen op het huishoudelijk reglement en op de bepalingen van het Gemeentedecreet.

De voorzitter besliste dit naast zich neer te leggen.

Sterker nog, tijdens de gemeenteraadszitting verklaarde de voorzitter dat er ‘toch geen sancties staan op het niet naleven van het Gemeentedecreet’ en dat in het ergste geval het schepencollege een brief kan krijgen dat dit niet meer mag gebeuren in de toekomst.

Langs de ene kant worden er door dit stadsbestuur gretig GAS boetes uitgeschreven aan de burgers die een (kleine) overtreding begaan, langs de andere kant legt het college van burgemeester en schepenen zelf de regels van het Gemeentedecreet vlotjes naast zich neer.

Het getuigt niet enkel van een diepgaand disrespect voor de decreten, maar ook van een minachting voor alle inwoners van Lier en Koningshooikt.

De gemeenteraad is de plaats waar het schepencollege verantwoording dient af te leggen tegenover de burgers.Door slechts 9 gemeenteraden bijeen te roepen verzaakt het schepencollege aan haar democratische plichten.

Voor het Vlaams Belang Lier – Koningshooikt is dit gebrek aan respect onaanvaardbaar, en zal het in januari dan ook officieel klacht indienen tegen de voorzitter indien er geen 10de volwaardige gemeenteraad meer zal plaatsvinden.

Dungelhoeff

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...