Vuilniszakken : twee keer prijs

 

In 2014 kaartte Vlaams Belang de mindere kwaliteit aan van de nieuwe huisvuilzakken in Bornem aan en het feit dat die een stuk kleiner waren dan de voorlopers, de grijze zakken. Schepen Van Bel gaf  de mindere kwaliteit toe en weet die aan het feit dat Ivarem, dat de aanbesteding van de zakken uitvoerde, er een kleiner percentage aan polyethyleen in liet verwerken. Hij gaf ook toe dat de zakken zo’n 10% kleiner waren, houd u vast ….“omdat Bornem in het verleden te grote zakken had”.  Wim Verheyden repliceerde toen dat de prijs van de zakken met meer dan 10 % was gestegen en dat er dus geen reden was om de zakken te verkleinen. Hij vond dat de bevolking werd bedot. De gemeente zou ingevolge de tussenkomst van Vlaams Belang er bij Ivarem op aandringen om in de toekomst opnieuw zakken met dezelfde kwaliteit als de vroegere grijze zakken te leveren. Maar op de vraag om het volume te vergroten wilde het gemeentebestuur van Bornem niet ingegaan.

Twee jaar later groot nieuws uit het Aalsterse. Uit een onderzoek van Test-Aankoop zou blijken dat Ilva de kwaliteit van de huisvuilzakken niet altijd voldoet aan de Europees opgelegde normen. Daarnaast is er een probleem met het volume van de zakken. De zakken die besteld zijn als 45-literzakken blijken in realiteit slechts 30 liter te kunnen bevatten. Het gevolg is dat de voorraad te kleine zakken thans uit de rekken wordt gehaald, inwoners die dat willen kunnen ze terug inleveren en de producent werd in gebreke gesteld. Hoe zit dat hier dan met Ivarem ? Is die intercommunale ook bedot en zo ja, waarom werd er dan niets ondernomen ? Of ligt het verschil hierin dat Ivarem doelbewust de kwaliteit liet verminderen ? En ligt het verschil hierin dat het gemeentebestuur doelbewust de prijs verhoogde en tegelijk het volume liet verkleinen? Kwestie van twee keer langs de kassa te passeren.