Weldra terug overlast op Hondsmarkt ?

 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het bestek voor een concessie inzake de exploitatie van een bestaand en een nieuw café op de site van cultuurcentrum De Kollebloem in Puurs, formuleerde gemeenteraadslid Peter Lemmens tijdens de vergadering van het autonoom gemeentebedrijf een aantal opmerkingen. Zo herinnerde hij er aan dat de er voorbije jaren door omwonenden regelmatig werd geklaagd over lawaai- en andere vormen van overlast, onder meer vanuit De Vedette. Er zijn toen na veel getalm verschillende maatregelen genomen om daar paal en perk aan te stellen. Dat gebeurde onder andere door aan de uitbater allerlei voorwaarden op te leggen. Die lijken in de nieuwe concessieovereenkomst van tafel te worden geveegd. De reden is dat het café meer ingesloten zal liggen waarmee de kans op overlast zou verkleinen. Daarmee is er echter niets (meer) voorzien in de concessie om grenzen te stellen en om eventuele overlast te beteugelen. En dat voor een hele tijd want het gaat om een concessie van lange duur.

Peter Lemmens merkte ten slotte op dat het bestek als voorwaarde voor de levering van dranken oplegt dat om de twee jaar 12 vaten bier moeten worden geschonken aan het feest van de burgemeester. Niet kunnen, vond Peter, en op dat vlak haalde hij zijn gelijk. Het ging om een overblijfsel van vroeger dat er door een ijverige ambtenaar ingelaten was. En dat door een zeer ijverig gemeenteraadslid werd opgemerkt, voegen wij er aan toe.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...