Welzijn, ook voor dieren

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenverwaarlozing en al zeker van dierenmishandeling. Dat er grondiger toezicht moet komen op het naleven van de wetgeving op het dierenwelzijn, bewees de hitteperiode van deze zomer. Te veel dierenbaasjes stonden er niet genoeg bij stil dat honden en katten een verblijf in een hete auto niet overleven. Niet alleen huisdieren, ook dieren die uiteindelijk bestemd zijn voor consumptie hebben recht op een goede verzorging.

We pleiten dan ook voor het oprichten van een lokale dienst Dierenwelzijn en het opleiden van een politie-inspecteur tot deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden  opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging of een GAS-boete. Voor wie er plezier in schept dieren te verminken, eisen we zware straffen. En uiteraard zullen we, nu het verbod vanaf januari van kracht wordt, onverdoofde slachtingen niet tolereren.

20150217schapen        Maddy De Reyck

“We sporen aan dat in de toekomst de avondmarkt wordt afgesloten met een lichtshow. Als daar vuurwerk komt bij kijken, moet dat geluidsarm zijn”, Maddy De Reyck.