Wim Verheyden lijsttrekker voor Vlaams Belang in Bornem

 

Het afdelingsbestuur van Vlaams Belang heeft uittredend gemeenteraadslid Wim Verheyden aangeduid om de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de tweede keer de Vlaams Belang lijst in Bornem te trekken.   Vlaams Belang Bornem kiest daarmee in de eerste plaats voor ervaring, vermits Wim Verheyden ondertussen reeds 12 jaar in de gemeenteraad zetelt. Maar tegelijk wordt ook voor vernieuwing en verjonging geopteerd.  Op plaatsen 2 en 3 verschijnen met Anky Daelemans en Peter Willems namelijk twee jonge twintigers.  Beiden kiezen voor het Vlaams Belang omdat ze van mening zijn dat de partij de enige beste garantie vormt opdat Bornem zijn typische karakter zou bewaren.  Lijstduwer wordt  oud gemeenteraadslid en gewezen parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen.  Met zijn politieke ervaring is hij de geknipte man om de jonge wolven mee te ondersteunen.  Op die manier vormt de lijst een combinatie van ervaring en jong enthousiasme.

Over de ambities van het Vlaams Belang is Wim Verheyden duidelijk: “Wij zijn niet bang om deel te nemen aan het bestuur van onze gemeente. We hadden de voorbije jaren een duidelijke visie over de koers die we Bornem willen geven. We zijn bereid om daar met iedereen over te praten”. Voor Vlaams Belang is het vooral belangrijk dat Bornem zijn eigenheid weet te behouden, met veel aandacht ook voor de deelgemeenten; daarnaast vormen veiligheid – ook verkeersveiligheid -, gezonde financiën en schuld-afbouw, ondersteuning van de lokale handelaars en horeca, en het behoud van de open en groene ruimte, naast een propere gemeente, de voornaamste speerpunten van Vlaams Belang programma. Ook als een deelname aan het bestuur er niet inzit,  is een stem voor Vlaams Belang zeker geen verloren stem.  Dat mag blijken uit de voorbije legislatuur, waarin Vlaams Belang op een consequente en kordate wijze oppositie heeft gevoerd.  Er werden heel wat voorstellen geformuleerd, waarvan sommigen door de meerderheid ook werden meegenomen en uitgevoerd.  De inzet van camera’s tegen sluikstorten, de plaatsing van veiligheidscamera’s op overlastgevoelige locaties in de gemeente, de ontwikkeling van een “Bornem-app” ter ondersteuning van de lokale handelaars, zijn er enkele van. Mede door de inbreng van de partij werden sommige beslissingen bijgestuurd zoals o.a. het dossier rond de uitbreiding van de KMO-zone Woestijnstraat.  Maar bovenal was het Vlaams Belang de spreekbuis voor die Bornemnaars die door het gemeentebestuur niet gehoord werden.

Het mag duidelijk zijn dat de aanwezigheid van een kritische oppositie onontbeerlijk is om de beleidsmakers op de vingers te zien, tijdig terug te fluiten en desgevallend te laten bijsturen. Vlaams Belang is op dat vlak al vele jaren lang een voortrekker in Bornem en staat desgevallend klaar om dat ook in de toekomst te doen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...