Winkelinformatienetwerk in Bornem ?

 

Het gemeentebestuur van Bornem toont zich bereid de middenstand te stimuleren om zich aan te sluiten bij een winkelinformatienetwerk. Vlaams Belang pleit daar al een hele tijd voor.   Momenteel zijn er in Bornem 5 BIN’s (buurtinformatienetwerken) actief, maar als winkelcentrum bij uitstek in de streek is er geen WIN (winkelinformatienetwerk.  Volgens het gemeentebestuur is er geen officieel WIN, maar de handelaars waarschuwen elkaar wel als er verdachte feiten worden gesignaleerd.  Dat is toch niet helemaal hetzelfde. Leden van een WIN kunnen wanneer zijn iets abnormaals of een verdacht feit merken, de politie verwittigen. Na controle van het bericht, verwittigt de politie dan automatisch telefonisch alle winkels met de persoonsbeschrijving. Meestal gaat het om zaken zoals winkeldiefstal, wisseltrucs, vals geld.  Door dit snelle communicatiesysteem werden er al meerdere malen daders ter plaatse opgepakt. Wim Verheyden merkte op dat in verschillende Vlaamse gemeenten het de gemeente zelf is die de handelaars oproept om zich bij een netwerk aan te sluiten.  “Waarom zouden wij dat in Bornem ook niet overwegen ?” suggereerde hij, “de informatie-uitwisseling tussen politie en handelaars kan zorgen voor een verhoogde sociale controle en veiligheidsgevoel”.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...