Zorgen om de werking van BIN’s

 

Om de BIN’s (buurtinformatienetwerken) optimaal te laten functioneren, werd er in Klein-Brabant met een communicatieplatform genaamd ‘Enoxus’ gewerkt, waarvan de kosten werden gedragen door de provincie.  Eind 2016 werd er echter een einde gesteld aan de samenwerking tussen Enoxus en de provincie.  Andere partijen (vb. de gemeente zelf) werden in de mogelijkheid gesteld de kosten van het systeem te dragen. Thans wordt er een nieuw platform opgestart, het zogenaamde BE-Alert systeem.  Vanuit de BIN’s kwam echter de opmerking dat met dit nieuwe platform praktisch alle mogelijke middelen die de hoofcoördinator van een BIN had met het Enoxus systeem, van tafel worden geveegd.   De (hoofd)coördinator die in zijn buurt toch meestal een eerste aanspreekpunt was en die kon bepalen welke acties en communicatie er diende te volgen naar de volledige buurt (met Enoxus), wordt met het nieuwe systeem volledig aan de kant gezet.  De verantwoordelijken zullen enkel nog kunnen  functioneren als ‘postbode’ tussen politie en BIN leden.  Bij nogal wat BIN’s in Klein-Brabant heerst het algemene gevoel dat dit nieuwe platform de coördinator volledig opzij schuift, waardoor de BIN werking in de praktijk zijn cohesie volledig zal verliezen.  Het nieuwe platform wordt in de provincie Antwerpen als pilootproject gelanceerd, om later over heel Vlaanderen te worden toegepast. .

Vlaams Belang wenst dan ook dat Bornem en bij uitbreiding alle gemeenten uit de politiezone Klein-Brabant er bij de nationale overheid op zouden aandringen om het nieuwe systeem niet in de praktijk te brengen of het minstens bij te sturen. Het gemeentebestuur erkent dat er problemen zijn en wil de zorgen van de coördinatoren meenemen.  Men wenst een systeem dat kan gedragen worden door alle BIN’s.  Er is dus nog werk aan de winkel.

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...