Zwerfvuil blijft plaag

 

Op de jongste Bornemse gemeenteraad agendeerde de N-VA de netheidsbarometer, een “tool” die men kan gebruiken om een efficiënter en gerichter beleid inzake zwerfvuil te voeren. Zo kan men bepalen waar zich het meeste vuil bevindt en waar bijkomende vuilnisbakken noodzakelijk zijn.  Eigenaardig is wel dat Vlaams Belang in het verleden al meerdere keren het zwerfvuilprobleem naar de gemeenteraad bracht, met concrete voorstellen en dat het toen vanuit N-VA hoek heel stil bleef.   Overigens wil het gemeentebestuur niet deelnemen aan de barometer omdat er te veel administratief werk bij komt kijken.  Het wil de eigen methode gebruiken om het zwerfvuilprobleem te bestrijden, omdat dit tot meer praktische resultaten leidt…niet dat we daar zo veel van merken.

Schepen Van Bel gaf trouwens toe dat men wel degelijk te maken heeft met sluikstorten en dat het zwerfvuilprobleem de laatste jaren met ruim 50 % is gestegen. Wie zei er in het verleden ook alweer dat men in Bornem geen last heeft van sluikstorten ? Uitgerekend diezelfde Groen-schepen. Ondertussen blijkt het initiatief samen met nog twee andere gemeenten en Igemo deel om de bermen langs onze gewestwegen netjes te houdendoor middel van borden niet veel uit te halen. De bermen liggen nog altijd vol zwerfvuil.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...